Després de la seva publicació en el BOE del passat 2 d’abril, pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana @mitmagob dicten les instruccions necessàries per a la distribució de màscares en el sector del transport terrestre i que inclouen al taxi.

Per a poder accedir a aquestes màscares, haurem d’acudir a l’oficina de correus mes pròxima i assignada a cadascun de nosaltres en el següent llistat d’oficines de correus.

Es disposa de 7 dies naturals, inclòs el diumenge, i cal aportar com a identificació simplement el D.N.I.

Leave a comment

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.